01-05-2019 15:00

Marcatrici: Pt – 16’05’’ Ferrari (V), 18’25’’ Minuzzo (V); St – 7’52’’ Xhurxhi (V), 14’07’’ Murru (S), 14’37’’ Mabiglia (V)